Jak nie dać się oszukać w kwestii wypowiedzenia umowy o pracę.

Umowa o pracę to obecnie najpopularniejszy i najczęściej stosowany sposób powstawania stosunku pracy. Gwarantuje ona pracownikowi najwięcej obowiązków, ale jednocześnie daje duża ochronę w kwestii ewentualnego zwolnienia z pracy. Wielu nieuczciwych pracodawców żeruje na niewiedzy swoich byłych już pracowników próbując ominąć obowiązujące przepisy.

 

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jednak każdy z przypadków, o których mowa dokładnie regulują obecnie obowiązujące przepisy. Kodeks Pracy uzależnia czas wypowiedzenia od stażu pracy danego pracownika. Występują aż trzy okresy wypowiedzenia umowy o pracę zależnie od tego czynnika. Najkrótszy obecnie dopuszczony czas wypowiedzenia dotyczy stażu krótszego niż 6 miesięcy. Dla takich pracowników wynosi on tylko dwa tygodnie. Nieco dłużej pracować na wypowiedzeniu będą osoby ze stażem powyżej sześciu miesięcy, ich obowiązuje aż miesięczny okres wypowiedzenia. Najłagodniej wypowiedzenie umowy o pracę przebiega u pracowników, których staż przekroczył trzy lata. Ich dotyczy najdłuższy w Kodeksie okres, aż trzech miesięcy.

 

Wydłużenie okresu wypowiedzenia.

W szczególnych przypadkach okres wypowiedzenia może ulec wydłużeniu. Dotyczy to pracowników, którzy to posiadają odpowiedzialność materialną za powierzony przez firmę pod zarządzanie majątek. W takim przypadku z racji konieczności rozliczenia i przekazania nowej osobie o tej funkcji w firmie odpowiedzialności nawet pracownicy ze stażem powyżej 6 miesięcy objęci są trzymiesięcznym wypowiedzeniem umowy. W przypadku osób zatrudnionych do pół roku w danej firmie czas wypowiedzenia wynosi natomiast miesiąc.

2 komentarze

  1. Wiele przydatnych informacji, gdybym ja tylko to wiedział kiedy kilka lat temu sam byłem zwalniany z zakładu.

  2. Nie miałem pojęcia o tym, że dla osoby z odpowiedzialnością materialną wypowiedzenie może być dłuższe.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *