Świadczenia przedemerytalne – jakie uzyskać?

Świadczenia przedemerytalne to jeden ze sposobów zabezpieczenia finansowego osób w starszym wieku, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a jednocześnie nie spełniają oni warunków wymaganych do przyznania emerytury powszechnego rodzaju. Aby uzyskać świadczenie tego typu muszą być spełnione odpowiednie warunki.

Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego

Warunki tego rodzaju dzielą się na dwie grupy.  Są to warunki ogólne, które muszą zostać jednakowo spełnione przez wszystkie ubiegających się osoby oraz warunki określone w ustawie, które zawierają dane liczbowe, odnośnie czasu pracy czy stażu w danej pracy. Warto pamiętać o tym, że warunki muszą zostać spełnione, łącznie na co wskazuje linia danego orzeczenia.

Jak ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?

Osoba chcąca ubiegać się o świadczenie przedemerytalne powinna złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do odpowiedniego ze względu na jego miejsce zamieszkania oddziału ZUS.  Dodatkowo, możliwe jest również złożenie wniosku do każdego innego oddziału ZUSu, który przekaże dokumenty do właściwego oddziału. Warto zwrócić uwagę na to, że osoba, która pobiera zasiłek emerytalny może jednocześnie podjąć pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz założyć własną działalność gospodarczą. W zależności od osiąganego przychodu, świadczenie emerytalne ulega wówczas zmniejszeniu lub nawet w zawieszeniu.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *