umowa o pracę

Umowa o pracę na czas określony – kiedy przekształci się w umowę bezterminową?

Dla osób, które zatrudniają z różnych powodów preferują nawiązanie współpracy na podstawie umowy na czas określony. Z kolei z punktu widzenia pracownika, idealne jest zazwyczaj zatrudnienie „na stałe”, które daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizację. Niniejszy artykuł przedstawia problematykę, przekształcenia umowy o pracę na czas określony na umowę na czas nieokreślony.

 

Kiedy umowa o pracę przekształci się w bezterminową?

Przed nowelizacją przepisy zobowiązywały do zawarcia umowy na czas nieokreślony, jeśli zawarte zostały trzy umowy na czas określony oraz jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła miesiąca-przy czym przyjmowało się, że okres miesiąca wynosi trzydzieści dni, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy.

Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie dnia 22 lutego 2016 r. wprowadziła rewolucyjne zmiany w umowach zawieranych na czas określony. Istotnym zmianom uległy również okresy wypowiedzenia dla umów terminowych.

Kodeks pracy jasno określa, kiedy umowa o pracę na czas określony, powinna ulec przekształceniu na czas nieokreślony. Kodeks ten zawiera ograniczenie dotyczące umów, które zawierane są na czas określony. Kodeks pracy stanowi, iż jeśli strony poprzednio zawarły dwie umowy na czas określony, na następujące po sobie okresy, to kolejna umowa, w tym przypadku trzecia, powinna zostać zawarta na czas nieokreślony.

Ustawodawca zgodnie z regulacjami unijnymi wprowadził nie tylko limit ilościowy zawartych umów, ale także limit czasowy. W myśl art. 25 kodeksu pracy okres zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony, nie może przekroczyć również 33 miesięcy.

W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów kodeksu pracy, warto zgłosić się do prawnika, który przedstawi krok po kroku, jak zawrzeć z pracodawcą umowę o pracę, zarówno bezterminową, jak i terminową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najważniejsze korzyści ze skorzystania z pomocy radcy prawnego to dogłębne omówienie treści poszczególnych umów o pracę, zasad ich zawierania i rozwiązywania. Dzięki pomocy adwokata znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Chciałbyś dowiedzieć się, czy Twoja umowa o pracę na czas określony, w świetle kodeksu pracy powinna ulec przekształceniu na umowę na czas nieokreślony? Skorzystaj z porady prawnej!

Umowa o pracę na czas nieokreślony to dla pracownika stabilność, większe prawdopodobieństwo zdolności kredytowej czy też możliwość korzystania z różnych przywilejów pracowniczych. Jest to przez większość pracowników, najbardziej pożądany rodzaj umowy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *