Pracuj na stałe

Pracuj na stałe

Przepisy prawa w Polsce stawiają coraz bardziej na interes pracowników. Ci bowiem wykonując swoją pracę liczą na coraz korzystniejsze warunki zatrudnienia.

Nie od dziś wiadomo, że najbardziej pożądaną formą zatrudnienia jest umowa na czas nieokreślony. Jeśli do tej pory nie uzyskałeś jej od swojego pracodawcy sprawdź, kiedy możesz się jej spodziewać. Zgodnie z Polskimi przepisami prawa w niektórych przypadkach pracodawca jest zobowiązany na podpisanie umowy na czas nieokreślony. Kiedy się to dzieje?

Nabywanie prawa

Najbardziej prawdopodobne jest, że podczas zatrudnienia w nowym miejscu pracy otrzymamy umowę na okres próbny, a następnie będzie to umowa o pracę na czas określony. Przepisy prawa określają, że pracodawca jest zobowiązany zawrzeć z nami umowę na czas nieokreślony w dwóch przypadkach: kiedy łączny czas zatrudnienia na czas określony przekracza 33 miesiące oraz kiedy w przeszłości podpisaliśmy już 3 umowy na czas określony. Oznacza to, że niezależnie od tego czy pracujemy w danym zakładzie pracy 34 miesiące, a może podpisujemy 4 umowę- nasz stosunek pracy przekształca się na ten oparty o czas nieokreślony.

Zmiana pracodawcy

Ważne jest by pamiętać, że powyższe warunki obowiązują jedynie w przypadku stosunku pracy z tym samym pracodawcą. W momencie zmiany zatrudnienia ponownie możemy zawrzeć trzy umowy o pracę na czas określony lub przepracować 33 miesiące i dopiero wówczas zmieni się nasza forma zatrudnienia. Warto o tym wiedzieć, zanim posądzi się o nieuczciwość swojego przyszłego pracodawcę.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *