Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron-

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron- Najważniejsze informacje

Rozwiązanie umowy może odbyć się za porozumieniem stron. Wypowiedzenie umowy o pracę to nic innego, niż zakończenie wykonywania czynności określonych w umowie z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w Kodeksie Pracy bądź w umowie. Takie wypowiedzenie może być złożone zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. W przypadku umowy na czas nieokreślony pracodawca ma obowiązek umieszczenia powodu zwolnienia danego pracownika oraz poinformowania pracownika o jego możliwości odwołania się do Sądu Pracy. Czym jest rozwiązanie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? Co należy o tym wiedzieć?

Należy wiedzieć, że rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może zostać dokonane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Tak naprawdę każda umowa o pracę może zostać rozwiązana za porozumieniem stron oraz każda z tych stron może zaproponować poszczególne warunki odstąpienia od niej. Oczywiście druga strona nie jest w żaden sposób zobowiązana, aby te warunki przyjąć.

W jaki sposób następuje rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Pracodawca oraz pracownik podpisują wspólny dokument, na którym zawarte są najważniejsze informacje. Jest to porozumienie odstąpienia od umowy. Kolejnym sposobem jest ukazanie dokumentu (wypowiedzenia) przez pracownika, które pracodawca zobowiązany jest przyjąć). Ostatnim sposobem jest złożenie oferty rozwiązania (wypowiedzenia) umowy przez pracodawcę, którą pracownik zobowiązany jest przyjąć.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron- Najważniejsze informacje

Warto pamiętać, że rozwiązanie umowy za porozumieniem stron to najłagodniejsza forma odejścia z pracy, jaka może łączyć pracodawcę i pracownika. Obie strony powinny oczywiście zawsze dążyć do takiego zakończenia współpracy. W przypadku umowy za porozumieniem stron to pracownik i pracodawca ustala wspólnie, kiedy kończy się czas trwania umowy. Może być on inny, niż ten, który zawarty był w umowie o pracę. Można więc wywnioskować, iż do zakończenia umowy za porozumieniem stron może dojść:
  • Natychmiastowo,
  • za miesiąc,
  • za tydzień,
  • za pół roku.

O rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może oczywiście wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Jeżeli któraś ze stron nie zaakceptuje warunków umowy, wówczas umowa o pracę nie zostanie rozwiązania. Porozumienie stron to dwustronna czynność prawna, w której obie strony składają stosowne oświadczenie, stwierdzające ustanie woli ustania stosunku pracy, jaki obowiązywał między stronami. W przypadku umowy za porozumieniem stron nie trzeba określać powodu jej rozwiązania.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *