Diety zagraniczne

Diety zagraniczne

Każdy wykonujący czynności związane ze swoim zakresem obowiązków służbowych poza siedzibą zakładu pracy lub miejscem wskazanym jako stałe miejsce wykonywania tychże czynności może liczyć na dietę.

Jednakże szczególnym rodzajem diety są te otrzymywane za pracę za granicą. Ich sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana.

Kiedy i w jakiej wysokości otrzymam dietę?

Dieta jako z założenia coś, co ma pokryć wydatki związane z podróżą, wypłacane jest każdemu podróżującemu natychmiast po rozliczeniu wyjazdu jeśli chodzi o ilość dni przebytych w konkretnym kraju. W tak szczególnym przypadku, jakim są diety zagraniczne jeszcze trudniej jest podać konkretne ramy wynagrodzeń. Ich wysokość opiera się nie tylko na przepisach krajowych, ale zależy między innymi od stawek minimalnych obowiązujących w krajach, w których to pracownik wykonuje swoje zadania zgodnie z poleceniem przełożonego. Dopiero po rozliczeniu całej podróży możliwe jest ustalenie dokładnej stawki przysługującej pracownikowi.

Kiedy otrzymam pełną dzienną dietę?

Przepisy jasno precyzują tę kwestię, pełna dzienna dieta przysługuje, jeśli pracownik spędzi w danym kraju co najmniej 12 godzin. Kolejnym progiem jest od ośmiu do dwunastu godzin, wtedy to przysługuje połowa dziennej diety i taka kwota zostanie naliczona. Pracownik delegowany na czas do ośmiu godzin może natomiast liczyć na jedną trzecią dobowej stawki dla danego kraju. Jest to szczególnie kłopotliwe w przypadku kierowców, którzy nierzadko w czasie jednej doby przekraczają nawet dwie granice państw.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *