wypadek

Wypadek przy pracy – protokół powypadkowy

Pracownik, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi przy pracy, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym zdarzeniu swojego przełożonego, jeżeli oczywiście jego stan zdrowia na to pozwala. Dodatkowo obowiązek zgłoszenia mają również wszyscy pracownicy, którzy byli świadkami zdarzenia. Taki protokół powypadkowy należy zgłosić na piśmie.

Protokół wypadku przy pracy pracownika

Obowiązek pracodawcy jest zapewnienie poszkodowanemu pierwszą pomoc medyczną, a także zabezpieczenia miejsca wypadku, eliminując przy tym lub ograniczając zaistniałe zagrożenie. Miejsce wypadku musi zostać dokładnie zabezpieczone przed wstępem osób trzecich. Jeśli na przykład: przyczyną wypadku były źle działające maszyny lub inne urządzenia mechaniczne, to zabrania się na nich pracować, aż do momentu ustalenia wszystkich okoliczności wypadku. Maszynę można dopiero uruchomić ponownie po dokonaniu wszystkich oględzin miejsca wypadku przez tak zwanego społecznego inspektora pracy. Dodatkowo pracodawca ma obowiązek zawiadomić odpowiedniego inspektora pracy oraz prokuratora o śmiertelnym, zbiorowym lub ciężkim, lub wypadku przy pracy.

Ustalenie okoliczności wypadku

Przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy powinien ustalić odpowiedni zespół powypadkowy, którego skład jest uzależniony między innymi: od rodzaju wypadku oraz przyjętego — u danego pracodawcy — systemu realizacji zadań w dziedzinie bhp. Taki zespół powypadkowy ma obowiązek:

 • Dokonać dokładnych oględzin miejsca wypadku oraz stanu technicznego urządzeń i maszyn, a także urządzeń ochronnych
 • zbadać warunki wykonywanej pracy oraz okoliczności, które przyczyniły się na powstanie wypadku
 • sporządzić fotografie i szkice miejsca wypadku
 • jeśli stan zdrowia poszkodowanego pozwala to wysłuchać jego wyjaśnień
 • przesłuchać świadków wypadku
 • zapoznać się z opinią lekarza i specjalistów, którzy zajmują się stanem zdrowia poszkodowanego
 • dokonać tak zwanej prawnej kwalifikacji wypadku
 • zebrać dokładnie wszystkie dowody świadczące o wypadku
 • określić wnioski oraz środki profilaktyczne, na którym wystąpił wypadek

Po zebraniu dowodów oraz ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pracownika, zespól, sporządza z obowiązkiem nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku — protokół powypadkowy, czyli protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Jeżeli protokół taki sporządzony jest po upływie tego terminu, należy koniecznie podać przyczyny, które nie pozwoliły na dotrzymanie dwutygodniowego terminu.

Sporządzenie protokołu

Po dokonaniu zakończenia postępowania, w którym zostały wyjaśnione przyczyny wypadku, komisja przygotowuje protokół powypadkowy w którym:

 • określa pracodawcę, (nazwa firmy lub imię i nazwisko jej właściciela, numer dowodu osobistego, kod PKD oraz adres siedziby, oraz NIP i REGON)
 • dane osoby, która uległa wypadkowi oraz opisuje okoliczności i przyczyny wypadku
 • imię i nazwisko osoby, która zgłosiła wypadek, a także podaje datę zdarzenia,
 • szczegółowy opis wypadku i jego okoliczności,
 • stwierdzenie czy wypadek miał związek z naruszeniem zasad i przepisów bhp.
 • złożenie podpisu przez członków zespołu powypadkowego
 • data sporządzenia protokołu.Pracodawca w terminie 5 dni od daty sporządzenia protokołu zatwierdza go. Sporządzony i zatwierdzony protokół należy doręczyć poszkodowanemu pracownikowi — jeżeli wypadek był śmiertelny, protokół wówczas doręczamy rodzinie zmarłego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *