Windykacja

Windykacja – co i jak

Windykacja – pojęcie prawne

Windykacja oznacza dochodzenie swoich praw, roszczeń do rzeczy bądź pieniędzy, za pomocą dostępnych środków, które są ściśle określone przez przepisy prawne. Jej celem jest odzyskanie pieniędzy bądź też rzeczy, które są nam należne. Jest to zupełnie legalny proces, który jest niezwykle trudny zarówno dla dłużnika jak i wierzyciela. Wiąże się z dodatkowymi pieniędzmi, emocjami, długotrwałym procesem windykacyjnym. W Polsce wyróżnia się dwie formy windykacji: polubowna (miękka) oraz sądowa (twarda). Windykacja Częstochowa ma za zadanie dochodzenie od dłużnika rzeczy bądź pieniędzmi, dostępnymi metodami, regulowanymi przez przepisy prawa.

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna jest pierwszym krokiem do odzyskania należności. Jest to metoda, w której wystosowuje się pismo informacyjne, przypominające o dokonaniu spłaty należności, pismo wzywające do zapłaty, pismo wzywające do zapłaty należności wraz z naliczonymi odsetkami. Dla większej skuteczności można poinformować dłużnika w piśmie o konsekwencjach, w przypadku niespłacenia zadłużenia takich jak: powierzenie sprawy kancelarii windykacyjnej, przekazanie danych dłużnika do Biur Informacji Gospodarczej, publikacji długu, na giełdzie długów, skierowanie sprawy do sądu. Na tym etapie może dojść do ugody. Dłużnik może postarać się o rozłożenie zadłużenia na raty.

Windykacja sądowa

Jeżeli  metoda polubowna nie przynosi oczekiwanych rezultatów dochodzi do windykacji sądowej. Wiąże się ona z dodatkowymi kosztami procesowymi, sądowymi, odsetkami oraz czasem. Wierzyciel przekazuje sprawę zadłużenia kancelarii prawnej. Ta z kolei w imieniu swojego klienta składa pozew do sądu. Następnie dochodzi do rozprawy, na której zapada wyrok o nakazie zapłaty. Nakaz zapłaty, wyrok, po jego uprawomocnieniu się i nadaniu klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym. Dłużnik musi zwrócić pieniądze na rzecz wierzyciela, w trybie natychmiastowym. Musi także ponieść koszty postępowania sądowego. Jeżeli to nie poskutkuje sprawa trafia do komornika sądowego, który przejmuje dalsze czynności związane z zadłużeniem.

Windykacja miękka, a windykacja twarda

Dla dłużnika lepiej jest załatwić sprawę w formie polubownej. Warto dogadać się z dłużnikiem. Rozłożyć dług na raty, jeżeli dłużnik nie może od razu uregulować całości zadłużenia. Jest to o wiele korzystniejsza forma windykacji. Dzięki temu sprawa szybciej się kończy, a dłużnik n ie musi ponosić dodatkowych opłat sądowych, odsetek. Windykacja twarda jest niekorzystna dla obu stron. Warto więc dojść do porozumienia.

Więcej na stronie: https://kancelaria-brodziak-grzyb.pl/windykacja-czestochowa/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *