Różne definicje posiadania

Obecnie sądy orzekają w coraz bardziej nietypowych sprawach. Ich przedmiotem są mieszkania, osoby, czy zdarzenia, które często zaskakują nawet samych prowadzących sprawy, doświadczonych w swojej pracy. Trudną do określenia kwestią w przypadku rozpraw odbywających się w oparciu o przedmioty, jest ich kwestia posiadania, ponieważ ta niekiedy bywa wątpliwa. Mowa o sytuacjach, gdy właściciel nie zawsze okazuje się posiadaczem danej rzeczy. Rozwińmy tą kwestię.

Czym jest posiadanie?

Według definicji opisywanych w specjalistycznej literaturze posiadaniem jest sprawowanie władzy nad danym przedmiotem. Warto zaznaczyć, że jest to stan chroniony prawnie, co oznacza, że jego naruszenie niesie za sobą określone skutki prawne. Jest to stan mówiący, że dana osoba jest faktycznym właścicielem rzeczy, sprawuje nad nią kontrolę i rozporządza nią. Jednakże kwestia posiadacza w polskim prawie jest skomplikowana i nie w każdym przypadku jedynie właściciel stanowi osobę posiadacza przedmiotu. W jakim przypadku jest inaczej?

Właściciel a posiadacz

Polskie przepisy regulują wiele kwestii, także definicję posiadacza. Według Kodeksu cywilnego jest nią zarówno właściciel sprawujący władzę nad przedmiotem, jak i posiadacz w formie najemcy, dzierżawcy, czy użytkownika. Poszczególne grupy posiadają odpowiednie nazwy i są to następująco posiadacz samoistny w przypadku faktycznego właściciela lub współwłaściciela przedmiotu oraz posiadacz zależny, gdy mowa o osobie użytkującej cudzą rzecz, czyli najemcy oraz dzierżawcy.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *