Istotne kwestie związane z darowizną

Często stosowaną formą przekazywania majątku jest darowizna. Darczyńca przekazuje daną część swoich ruchomości, bądź nieruchomości i nie oczekuje w zamian zapłaty. Samo zdarzenie przybiera najczęściej formę umowy lub aktu notarialnego, na bazie którego obdarowywany ma pewność, że dany przedmiot zostanie mu przekazany. Z darowizną wiążą się jednak bardzo ważne kwestie, o których warto pamiętać. Darowizna a zachowek –  jakie są zależności między tymi zdarzeniami?

Wyjątkowe zależności

Darowizna i zachowek są zdarzeniami powiązanymi, ponieważ wspólnie dotyczą prawa spadkowego. Darowizna wlicza się bowiem do wartości zachowku, jakiego mogą domagać się spadkobiercy po zmarłej osobie. Sam zachowek oznacza połowę kwoty, która przypadałaby w przypadku otrzymania wartości spadku. Jednakże darowizna nie zawsze wlicza się do prawa zachowku, jakie posiadają dane osoby. Przykładowo kwota zachowku nie bierze pod uwagę darowizn, które zostały przekazane obdarowywanemu przed narodzinami osoby dochodzącej swoich roszczeń. Tak samo jest w przypadku, gdy osoba ta otrzymała wcześniej rekompensatę w postaci świadczenia pieniężnego.

Przedmiot darowizny

Sama darowizna może być przekazana w dowolnej chwili nie tylko osobom z najbliższej rodziny. Przedmiotem umowy darowizny mogą być zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Bardzo często spotyka się, że darowizna dotyczy przekazywania samochodu lub drogocennych dzieł sztuki. Wówczas darczyńca nie oczekuje zapłaty za przekazany majątek, jednak w szczególnych przypadkach nieobjęci darowizną spadkobiercy mogą domagać się rekompensaty.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *