Jazda po Alkoholu

Konsekwencje jazdy po alkoholu

Wciąż kierowcy w Polsce mają problem z jazdą po alkoholu, według wyników badań najczęstsze powody jazdy po alkoholu kierowcy wskazują:

  • brak innego kierowcy
  • krótki dystans do pokonania.

Oba powody są zupełnie bezsensowne i wskazują, iż warto stosować profilaktykę, mówić, tłumaczyć i przypominać, gdyż bezmyślność doprowadza do chorób, kalectwa, a nawet śmierci.

Rodzaj stanu po spożyciu alkoholu

Obowiązujące prawo definiuje dwa rodzaje stanu po spożyciu alkoholu:

  • stan po użyciu alkoholu – występuje wtedy, gdy ilość alkoholu we krwi jest od 0,2 do 0,5 promila albo pomiędzy 0,1 – 0,25 mg alkoholu w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza
  • stan nietrzeźwości – określany jest jeśli w krwi jest ponad 0,5 promila alkoholu lub ponad 0,25 mg alkoholu w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza.

Wykroczenie, a przestępstwo

W zależności od stanu po spożyciu alkoholu, kierowca popełnia wykroczenie lub przestępstwo. Kierowca popełnia wykroczenie wtedy, gdy jest w stanie po użyciu alkoholu, natomiast przestępstwo, gdy jest w stanie nietrzeźwości. 

Konsekwencje wynikające z jazdy po alkoholu

Konsekwencje prawne wynikające z jazdy po pijanemu są dotkliwe i zależą od rodzaju stanu po spożyciu alkoholu. Katalog kar zawiera:

  • ograniczenie wolności
  • zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat
  • pozbawienie wolności do 2 lat
  • grzywnę

0 –  0,19 promila we krwi

W takim przypadku kierowca nie ponosi żadnej odpowiedzialności karnej, a więc równocześnie kary.

0,2 – 0,5 promila alkoholu we krwi

W takim przypadku kierowca popełnia wykroczenie i może być ukarany karą aresztu lub grzywny nie mniejszej niż 50 złotych, a sięgającej nawet 5000 złotych. Dla dużej liczby kierowców najdotkliwszy jest obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który Sąd  jest obowiązany zasądzić, jedynie kierowca może się starać o jak najkrótszy okres zakazu. Jest on niesamowicie bolesny, jeśli kierowca jest kierowcą zawodowym, wtedy Sąd jest zobowiązany do zawiadomienia pracodawcy, który może z kierowcą rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia czyli w trybie dyscyplinarnym.

0,5 promila i więcej

W takiej sytuacji kary są najbardziej dotkliwe, gdyż jest to już przestępstwo. Kary wtedy są następujące: grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do dwóch lat. W sytuacji powtarzającej się czyli tak zwanej recydywie, kara pozbawienia wolności kształtuje się od 3 miesięcy do 5 lat i dodatkowo kierowca otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio.

Kierowca, który został zatrzymany z powodu jazdy po pijanemu może złożyć podczas przesłuchania na Policji stosowny wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego do Prokuratury lub do Sądu. Złożenia takiego wniosku powinien dopilnować kierowca, gdyż nie jest to absolutnie działanie obligatoryjne, natomiast złożenie takiego wniosku wraz z dobrym wyjaśnieniem może doprowadzić do warunkowego umorzenia postępowania karnego. W wyniku tego kierowca w świetle prawa jest nadal osobą niekaralną, grzywna jest zwykle niższa niż 5000 złotych, a prawo jazdy zwykle jest zatrzymywane na okres krótszy niż dwa lata. 

Więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie
https://adwokat24h.pl/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *