Spadek – najważniejsze informacje na temat dziedziczenia

Po śmierci bliskiej osoby możemy odziedziczyć spadek, który mogą stanowić zarówno dobra materialne, jak i długi. Dziedziczenie jest możliwe na podstawie testamentu pozostawionego przez zmarłą osobę, a także reguł dziedziczenia ustawowego, które są regulowane przez Kodeks Cywilny w księdze Spadki. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat spadku, czym jest zachowek, a także, kiedy warto sporządzić testament.

Przyjęcie oraz odrzucenie spadku

Przepisy prawa spadkowego przewidują możliwość przyjęcia, a także odrzucenia spadku przez spadkobiercę. Aby stać się nabywcą majątku przekazanego nam przez zmarłą osobę, nie trzeba składać żadnych oświadczeń. Przyjęcie spadku może mieć miejsce zarówno bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe, jak i z ograniczeniem takiej odpowiedzialności – wówczas mamy do czynienia z dobrodziejstwem inwentarza.

Poza przyjęciem istnieje także możliwość odrzucenia spadku, które wiąże się z koniecznością złożenia specjalnego oświadczenia przed notariuszem lub sądem. Trzeba jednak wiedzieć, że taka procedura pociąga za sobą wiele skutków prawnych – zmienia się, chociażby krąg spadkobierców oraz ich udziały.

Zachowek – czym dokładnie jest?

W sytuacji, kiedy w testamencie zostaniemy pozbawieni udziału w spadku, wówczas możemy ubiegać o tzw. zachowek. Jest to świadczenie pieniężne, które ma na celu niejako zrekompensowanie nam faktu, że zostaliśmy pominięci w zapisie lub nasz udział został znacznie zmniejszony. Do zachowku są uprawnione następujące osoby:

  • współmałżonek zmarłego,
  • rodzice osoby zmarłej,
  • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) zmarłego.

Stwierdzenie nabycia spadku

To postępowanie, którego zadaniem jest ustalenie, kto nabył prawa do majątku po spadkodawcy. Polega ono na tym, iż sąd definiuje krąg podmiotów, którym przysługuje dziedziczenie w drodze spadku. Stwierdzenie to odbywa się na wniosek, który należy złożyć w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego stwierdzenie nabycia spadku może także odbyć się przed notariuszem, w formie aktu notarialnego. Taka procedura jest szybsza, jednak nie każdy może z niej skorzystać – rozwiązanie to nie jest możliwe np. w sytuacji, kiedy spadkodawca pozostawił po sobie testament ustny.

Kiedy warto i w jaki sposób sporządzić testament?

Jako osoby młode i zdrowe zazwyczaj nie myślimy, co stanie się z naszym majątkiem po śmierci. Tymczasem może to być przyczyną wielu trudności, z którymi zetkną się nasi bliscy, kiedy nas już nie będzie. Dlatego, chcąc zostawić konkretne zapisy lub polecenia, warto rozważyć decyzję o sporządzeniu testamentu. Taki dokument dobrze jest też przygotować, kiedy zależy nam na zmianie ustawowego porządku dziedziczenia, np. gdy posiadany przez nas majątek chcemy przekazać zaprzyjaźnionej osobie.

Testament może zostać sporządzony samodzielnie lub u notariusza. Wykonując go na własną rękę, warto zwrócić uwagę, aby nie popełnić błędów, które spowodują, że zapis straci ważność. Dokument musi zostać napisany odręcznie i tylko przez jedną osobę – nie może zostać sporządzony np. razem ze współmałżonkiem.

Czytaj więcej na stronie partnera
https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *