Status azylanta czy uchodźcy? Różnice w pojęciach

Wiele osób uważa, że udzielenie azylu i statusu uchodźcy to jedno i to samo. Błąd ten jest często powielany przez doniesienia prasowe i różne publiczne wystąpienia. Pojęcia te są jednak od siebie odmienne i na gruncie prawa są jasno określone. Sprawdźmy więc, czym charakteryzują się oba terminy w polskim prawie. Jeżeli szukasz pomocy prawnej w sprawach obcokrajowców, zgłoś się do profesjonalistów – prawnik do spraw cudzoziemców Poznań.

Azylant

To cudzoziemiec, któremu Rzeczpospolita udziela politycznej ochrony na terenie państwa. Należy podkreślić, że jest to instytucja prawa krajowego, dlatego przyznanie azylu w każdym kraju wygląda inaczej. Współcześnie w Polsce nie udziela się azylu. W 2018 roku o ten status ubiegało się łącznie 25 osób, z czego nikomu nie udało się go uzyskać.

Azyl regulowany jest obecnie w Ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 90 tej ustawy głosi, że:

“Cudzoziemcowi można, na jego wniosek, udzielić azylu w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy jest to niezbędne do zapewnienia mu ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej”.

Widzimy więc, że udzielenie statusu azylanta zależy również od interesów państwa – posiada więc charakter uznaniowy. Azyl musi zostać również zatwierdzony przez ministra spraw zagranicznych. Co ciekawe, wniosek o azyl można składać zarówno na terytorium Polski, jak i poza obszarem RP.

Pozbawienie azylu następuje po minięciu zagrożenia lub w sytuacji, gdy azylant działa przeciwko bezpieczeństwu państwa, w którym się znajduje.

Status uchodźcy

Termin ten, jak zobaczymy, różni się znacząco od azylu. Jest to instytucja ochrony międzynarodowej, która przyznawana jest przez państwa, które zgodziły się na Konwencję dotyczącej statusu uchodźców z 1951 roku oraz na Protokół Nowojorski z 1967 roku.

W przeciwieństwie do azylu, przyznawanie statusu uchodźcy nie jest zależne od interesów danego państwa. Aby stać się uchodźcą należy złożyć wniosek i przebywać na terenie państwa, w którym staramy się o uchodźctwo. Trzeba podkreślić, że udzielenie statusu uchodźcy jest znacznie bardziej przewidywalne niż uzyskanie statusu azylanta. Jest to spowodowane konkretnymi wymogami, które musi spełnić osoba ubiegająca się o uchodźctwo. Dzięki temu cały proces jest mniej skomplikowany i korzystniejszy z punktu widzenia wnioskodawcy.

Te dwa terminy są często używane zamiennie. Dlaczego? Wynika to z uwarunkowań językowych oraz częstej niewiedzy samych wnioskodawców.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *