Jak wnieść pozew o rozwód? Podstawowe informacje

Czasami przychodzi w życiu sytuacja, gdy jedyną drogą na polepszenie naszej sytuacji jest zabranie rozwodu. Jeżeli nie jesteś prawnikiem, prawdopodobnie nie wiesz jak wnieść pozew o rozwód, aby wszystko przebiegło po Twojej myśli. W  poniższym artykule zamieszczamy garść informacji na temat poprawnego przygotowania pozwu.

Złożenie pozwu o rozwód

Przede wszystkim musimy wiedzieć, gdzie się należy udać, aby złożyć pozew o rozwód. Dokument ten musi zostać złożony w formie pisemnej w odpowiednim wydziale cywilnym sądu okręgowego. Właściwy sąd to taki, który obejmuje w swoim okręgu ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków (pod warunkiem, że jeden z małżonków nadal tam mieszka). Jeżeli nie ma takiego miejsca, należy kierować się miejscem zamieszkania pozwanego – małżonka, od której żąda się rozwodu. W wypadku, gdy ustalenie tego miejsca jest niemożliwe, składamy wniosek w sądzie okręgowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania małżonka, który wnosi pozew.

W postępowaniu występują dwie strony – powód (małżonek żądający rozwodu) oraz pozwany (małżonek, od którego powód żąda rozwodu). Pamiętajmy, że przy sprawach rozwodowych najlepiej skorzystać z usług adwokatahttps://adwokatspiewak.pl/adwokat-pila/. W ten sposób będziemy mieli większą pewność, że ją wygramy.

Informacje, które należy zamieścić w pozwie o rozwód

Pozew o rozwód musi zawierać informacje, które pozwolą na odpowiedni przebieg sprawy. Na dokument taki składa się kilka elementów. W prawym górnym rogu dokumentu należy podać datę i miejscowość sporządzenia pozwu o rozwód.

Następnie, bardzo ważną czynnością jest dokładne określenie stron (małżonków). Oznacza to, że należy podać precyzyjne dane obu małżonków – imiona, nazwiska, wykonywane zawody, aktualne adresy.

Kolejną rzeczą, którą musimy umieścić w pozwie jest wskazanie żądania. Informujemy więc, że chcemy uzyskać rozwód z orzeczeniem lub bez orzeczenia winy (wskazać z czyjej winy).

Jeżeli chcemy wprowadzić do postępowania świadków, którzy pomogą w orzeczeniu winy, należy zamieścić ich dane w pozwie (imiona, nazwiska, aktualne adresy). Przy świadkach należy również określić okoliczności, ze względu których mają być przesłuchani.

Następną informacją jest uzasadnienie pozwu. W tym miejscu precyzujemy sytuację naszego związku. Tłumaczymy dlaczego nastąpił zupełny i trwały rozpad małżeństwa. Przytacza się w tym momencie dowody i zeznania świadków, które potwierdzają tę sytuację. Dodatkowo określamy również sytuację majątkową obu małżonków.

W wypadku, gdy dążymy do uzyskania alimentów dla dzieci, musimy wskazać ich potrzeby.

Jak widzimy, na pozew o rozwód składa się dosyć dużo elementów. Właśnie dlatego przy pozwie polecamy skorzystać z usług prawnych. Dzięki temu będziemy mieli większą pewność, że składany pozew zostanie rozpatrzony na naszą korzyść.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *