Od pozwu do orzeczenia – jak rozwieść się zgodnie z przepisami?

Pozew o rozwód składa się w Sądzie Okręgowym, właściwym miejscu zamieszkania. Jeżeli w tym względzie nastąpiły zmiany, wniosek o wszczęcie postępowania należy złożyć w jednostce, właściwej miejscu zamieszkania strony pozwanej lub ostatniemu, wspólnemu miejscu zamieszkania małżonków, jeżeli co najmniej jedno z nich w dalszym ciągu w nim zamieszkuje. Pozew o rozwód jest dokumentem, który składa się w Sądzie w przypadku zaistnienia przesłanek, świadczących o trwałym, zupełnym rozpadzie pożycia w związku małżeńskim.

Za trwały rozpad pożycia uznaje się długotrwałe nieutrzymywanie wspólności gospodarczej, fizycznej, uczuciowej. Jeżeli rozpad pożycia nie jest trwały, sąd może odmówić orzeczenia o rozwodzie. W takiej sytuacji warto rozważyć złożenie wniosku o orzeczenie separacji. Jeżeli obydwie strony są zgodne w chęci przedłożenia wniosku, należy uiścić opłatę stałą w kwocie 100 zł. W pozostałych przypadkach, koszt będzie wynosił 600 zł. Pozew o rozwód wiąże się z opłatą stałą w wysokości 600 zł. W sytuacjach skomplikowanych warto skorzystać z pomocy prawnika. Adwokat rozwód Wrocław – w dużym mieście można znaleźć adwokata, którego specjalizacją są sprawy rozwodowe. 

Rozwodowe utrudnienia

W sytuacji, gdy oboje małżonkowie zgodnie stwierdzają trwały rozpad pożycia, wnioskując o rozwód bez orzekania o winie, nie posiadając małoletnich dzieci oraz utrzymując dotychczas rozdzielność majątkową, decyzja sędziego najczęściej jest formalnością. Sąd jednak każdorazowo musi upewnić się, czy rozpad pożycia jest trwały. Następuje przesłuchanie stron. Jeżeli jednak małżeństwo związane jest zależnościami uczuciowymi jednej ze stron, sytuacją finansową lub dobrem potomstwa, decyzja o rozwodzie nie zapada tak szybko. W przypadku skomplikowanej sytuacji warto zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej, w której adwokat Katowice rozwód, pomoże przejść przez tę niełatwą drogę do rozwodu.

Obecnie nie ma już obowiązku przeprowadzania rozprawy pojednawczej, sędzia może jednak wnieść o mediacje. Najważniejsze, w przypadku małżeństw, posiadających dzieci jest ich dobro, dlatego przede wszystkim przyszłością dzieci zajmie się sędzia. Ustalona zostanie opieka nad dziećmi oraz kontakty z obojgiem rodziców. Stan psychiczny małoletnich dzieci nie może się pogorszyć w wyniku rozwodu rodziców. Jeżeli zachodzi taka przesłanka, sąd może odmówić orzeczenia rozwodu. 

Rozwód a wina

Znaczny wpływ na wydanie decyzji rozwodowej ma określenie winy. Jeżeli strona winna rozpadu pożycia wnosi o rozwód, sędzia weźmie pod uwagę zdanie strony pozwanej. Jeżeli ta nie zgodzi się na rozwód, sąd może przychylić się do jej opinii. Trudności dostarcza podział majątku wspólnego. Jeśli małżonkowie nie mają możliwości oddzielnego zamieszkania po rozwodzie, jednak całkowite pożycie wygasło, sędzia ustali szczegółowo zasady korzystania z nieruchomości.

Jeżeli status materialny strony pozwanej w wyniku rozwodu miałby się znacznie pogorszyć, w wyniku choroby i niezdolności do pracy, sąd może przyznać alimenty od byłego współmałżonka. Wniosek należy złożyć w toku postępowania. Decyzja o rozwodzie wchodzi w życie z chwilą jej uprawomocnienia się (nie z chwilą ogłoszenia). 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *