Odrzucenie spadku – formalności i terminy

Spadek nie zawsze oznacza dla nas radosną nowinę i wzbogacenie się. Nierzadko oprócz mało wartościowej nieruchomości czy niewielkich oszczędności możemy otrzymać także liczne długi i zobowiązania. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcemy przyjmować spadku, warto skorzystać z możliwości, jaką jest jego odrzucenie. Według prawa bowiem, nawet nie wykazując żadnych działań w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o powołaniu do dziedziczenia, automatycznie przyjmiemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Jak przebiega odrzucenie spadku?

Odrzucenia spadku możemy dokonać przed sądem lub u notariusza. W pierwszym przypadku niezbędne będzie złożenie oświadczenia, które zostanie rozpatrzone przez sąd – możemy zgłosić je już w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Jest to droga znacznie dłuższa, ale tańsza. U notariusza sprawę załatwimy praktycznie od ręki – składając jedynie podpisy na przygotowanym przez niego piśmie, jednak wiąże się to ze stosowną opłatą.

Dokumenty niezbędne do odrzucenia spadku to dokładne dane osobowe spadkobiercy, informacja o ostatnim miejscu zamieszkania zmarłego, odpis aktu jego zgonu oraz informacja o pozostałych osobach należących do kręgu spadkobierców. Odrzucając spadek za dziecko, będziemy dodatkowo potrzebować jego akt urodzenia oraz odpis zgody z sądu rodzinnego. Prawidłowe odrzucenie spadku sprawia, że jesteśmy całkowicie wykluczeni z postępowania spadkowego – stąd niezwykle istotne jest dopilnowanie terminu i zgodnego z wymogami prawa przebiegu całego procesu.

Termin odrzucenia spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy podpisać u notariusza lub przedłożyć przed sądem przed upływem 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o powołaniu do dziedziczenia. W przypadku spadkobiercy ustawowego zazwyczaj będzie to fakt dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Dla kolejnych osób powoływanych do dziedziczenia początkową datą będzie dzień, kiedy dowiedziały się one o odrzuceniu spadku przez osoby poprzedzające je w dziedziczeniu ustawowym.

Jeżeli spadek został określony w testamencie, początkową datą 6-miesięcznego terminu do jego odrzucenia będzie dzień dowiedzenia się o istnieniu i poznania treści takiego dokumentu, poprzedzony samym faktem śmierci spadkodawcy.

Czytaj więcej na stronie: http://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe/

Odrzucenie spadku przez dzieci

Czasami zdarza się, że w kręgu osób dziedziczących ustawowo znajduje się osoba niepełnoletnia. Ma to również miejsce, gdy jej rodzice odrzucą spadek, a dziecko jest następne w kolejce do dziedziczenia. Jeżeli nie planujemy przyjęcia spadku przez nasze dzieci, niezbędne będzie jego odrzucenie w ich imieniu. W takim przypadku musimy najpierw udać się do sądu rodzinnego z wnioskiem o stosowną zgodę. Jego złożenie wstrzymuje bieg terminu na odrzucenie spadku, zatem nie musimy się obawiać przekroczenia granicznej daty, jeśli postępowanie trwa zbyt długo. Po uzyskaniu prawomocnej zgody odrzucenia możemy dokonać u notariusza lub w sądzie – w trakcie rozprawy spadkowej. Warto pamiętać, że dziedziczą także nienarodzone dzieci; dotyczy to płodów poczętych przed śmiercią spadkodawcy, a urodzonych już po jego zgonie.

Odrzucenie spadku jest najbezpieczniejszym wyjściem, jeżeli wiadomo nam, że zmarły zostawił po sobie znikomy majątek i znaczne długi. Wykonane w terminie całkowicie zwalnia nas od odpowiedzialności za pozostały po zmarłym majątek i wszelkie jego zobowiązania.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *