Rozwód z orzekaniem o winie

Wiele osób decydując się na zakończenie swojego małżeństwa, poważnie zastanawia się nad rozwodem z orzekaniem o winie. W szczególności dotyczy to związków, w których jedna osoba uważa się za skrzywdzoną przez drugą. Na czym jednak polega orzekanie o winie w rozpadzie małżeństwa i jakie korzyści z niego mogą płynąć?

Rozwód jako fakt kończący małżeństwo

Prawo przewiduje kilka sposobów zakończenia związku małżeńskiego, jednakże w praktyce – ze względu na okoliczności – najczęściej występuje właśnie rozwód. Polega on na przeprowadzeniu postępowania sądowego, którego celem jest wydanie wyroku rozwiązującego dane małżeństwo. Aby było to jednak możliwe, konieczne jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego.

W toku postępowania sąd bada okoliczności rozpadu pożycia. Przede wszystkim istotne jest ustanie więzi uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej pomiędzy małżonkami. Ponadto sąd ustala czy nie zaistniały negatywne przesłanki rozwodu. Chodzi tutaj o sprawdzenie, czy nie zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  • z pozwem wystąpił wyłącznie winny rozpadu małżeństwa małżonek,
  • na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,
  • orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli któraś z tych przesłanek została spełniona, wówczas orzeczenie rozwodu jest niemożliwe. Niemniej jednak warto odnotować, iż coraz więcej związków się rozpada. Wiele par występuje bowiem o rozwód. Katowice to jedno z tych miast, w którym takich pozwów jest bardzo dużo.

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozpatrując pozew o rozwód, sąd orzeka o winie w rozpadzie danego związku, chyba że małżonkowie wnoszą o odstąpienie od takiego rozstrzygnięcia. Jako okoliczności wskazujące na winę jednej ze stron wymienia się w szczególności:

  • groźbę,
  • odmowę współżycia,
  • porzucenie małżonka bez powodu,
  • pijaństwo,
  • agresję,
  • zdradę małżeńską.

Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja jest inna, dlatego też wszystkie okoliczności powinny być oceniane indywidualnie. Dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który pomoże rozeznać dany przypadek i szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Takim specjalistą może być adwokat Katowice. Rozwód to zawsze niezwykle poważna i trudna sprawa, dlatego też dobrze jest móc liczyć na wsparcie kogoś, kto biegle orientuje się w przepisach.

Jakie są korzyści z bycia niewinnym?

Stwierdzenie winy po stronie jednego z małżonków pociąga za sobą konsekwencje prawne. Dotyczą one przede wszystkim obowiązku alimentacyjnego byłych już współmałżonków. Mianowicie, osoba wyłącznie winna rozpadu pożycia nie może żądać od drugiej strony alimentów na swoją rzecz.

Z kolei małżonek niewinny może wystąpić z roszczeniem alimentacyjnym do wyłącznie winnego. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego rozpadowi związku. Co ważne, nie jest konieczne, aby strona niewinna znajdowała się w niedostatku.

Liczba rozwodów z roku na rok rośnie. Niektórzy, decydując się na rozstanie, chcą również, aby sąd orzekł o winie w rozpadzie ich związku. Tego typu postępowania potrafią trwać nawet latami, co ma związek z zawiłością spraw. Dlatego też warto skorzystać z pomocy prawnika, który specjalizuje się w tego rodzaju problemach.

Czytaj więcej na stronie Kancelarii Adwokackiej https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/adwokat-katowice/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *