Mobbing – rozpoznanie i przeciwdziałanie

Mobbing – rozpoznanie i przeciwdziałanie

Mobbing zgodnie z polskim prawo pracy Wrocław określany jest jako prześladowanie bądź uporczywe nękanie i zastraszanie podwładnego bądź jednego ze współpracowników w miejscu pracy. Ponad to odznacza się on wyjątkowym stosowaniem przemocy psychicznej, która w dłuższym okresie przynosi druzgocące skutki. Jak rozpoznać poszczególne formy mobbingu i jakie są najlepsze sposoby jego przeciwdziałania?

Mobbing – charakterystyka zjawiska

Samo zjawisko mobbingu, jako zachowanie występujące w grupach społecznych, wprowadził naukowiec Peter-Paul Heinemann. Zgodnie z definicją podaną przez jedną z agencji afiliowanych ONZ, Międzynarodową Organizację Pracy, odnosi się ono do wszelakiego zachowania obraźliwego, wyrażającego się poprzez próbę zaszkodzenia danej jednostce bądź grupie pracowników w sposób mściwy, okrutny i złośliwy.

Psychiczne nękanie w postaci mobbingu objawia się w permanentnych uwagach o charakterze negatywnym, rozpowszechnianiem informacji niezgodnych z prawdą oraz izolacją społeczną danej osoby.

Mobbing w polskim prawie

Pojęcie mobbingu w polskim prawie definiuje Kodeks pracy w artykule 94 i, zgodnie z nim, każdy pracodawca zobowiązany jest do przeciwdziałania wszelkim jego formom. Ponad to pracownicy poddanie psychicznemu nękaniu w miejscu pracy mają możliwość dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego za utratę zdrowia, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego art. 444 oraz 445.

W przypadku, gdy mobbing jest przyczyną rozwiązania umowy o pracę, osoba poszkodowana również może starać się o odszkodowania co najmniej równe jego minimalnemu wynagrodzeniu. Polski system sądownictwa od niedawna zwraca zdecydowanie większą uwagę na każdą z form mobbingu, co potwierdzone jest w wyroku wydanym w 2018 roku, w wyniku którego ofiara nękania psychicznego uzyskała odszkodowanie w wysokości 111 tysięcy złotych.

Metody przeciwdziałania

Fundamentalnym krokiem, jaki należy podjąć w celu przeciwdziałania mobbingowi, jest poinformowania o zaistniałym fakcie przełożonego. W przypadku, gdy osobą prześladującą jest on sam, o pomoc należy zwrócić się w zależności do kierownictwa wyższego szczebla bądź do działo personalnego. Należy zadbać o zdobycie odpowiednich dowodów potwierdzających nękanie psychiczne ofiary, ze względu na późniejszą konieczność udowodnienia zjawiska przed sądem. Warto wcześniej udać się na wizytę do jednego z adwokatów we Wrocławiu od prawa pracy, który z pewnością udzieli nam odpowiedniej pomocy i wsparcia, ukazując kilka opcji rozwiązania tego problemu.

Podsumowanie

Mobbing jest szczególną formą nękania psychicznego, występującego w miejscu pracy. Charakteryzuje się uporczywym nękaniem i zastraszaniem, które w rezultacie skutkuje znacznie obniżonym samopoczuciem i mniejszą wydajnością w miejscu zatrudnienia. Należy pamiętać o fakcie, że za przeciwdziałanie mu odpowiada w pierwszej kolejności pracodawca, dlatego do niego należy zwrócić się w pierwszej kolejności, w przypadku zaistniałego problemu. Wizyta u adwokata również jest pomysłem godnym rozpatrzenia, który warto wziąć pod uwagę w sytuacji mobbingu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *