Oświadczenie o przyjęciu i odrzuceniu spadku

Spadkobierca uzyskuje prawo do spadku w chwili śmierci spadkodawcy. Może on przyjąć spadek – wówczas ponosi odpowiedzialność także za poczynione przez zmarłego długi, bądź go odrzucić. W obu przypadkach muszą zostać załatwione z uwzględnieniem wszystkich wymogów formalnych i zachowaniem ustawowych terminów.

Przyjęcie spadku

Stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić na dwa sposoby:

  • poprzez złożenie przed sądem stosownego oświadczenia,
  • poprzez złożenie oświadczenia przed notariuszem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, jak z formalnego punktu widzenia powinno takie oświadczenie wyglądać, warto sięgnąć po udzielane przez specjalistów z zakresu prawa spadkowego porady prawne. Jeżeli chodzi o ograniczenia czasowe, to spadkobierca ma 6 miesięcy na złożenie stosownej dokumentacji, począwszy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania (w zdecydowanej większości przypadków jest to dzień śmierci spadkodawcy). Do chwili złożenia dokumentacji spadkobierca ma tymczasowe prawo do korzystania ze spadku (spadek w takim przypadku stanowi odrębną własność majątkową, a odpowiedzialność za długi ogranicza się wyłącznie do wartości majątku). Jeżeli dokumenty nie zostaną złożone w terminie, wówczas dochodzi to tzw. dziedziczenia wraz z dobrodziejstwem inwentarza, co w praktyce oznacza, że dziedziczone mogą być również długi w wysokości, która przekracza wartość pozostawionego przez spadkodawcę majątku.

Jak odrzucić spadek?

Spadkobiorca nie ma obowiązku przyjmowania spadku. Jest to rozwiązanie stosowane przede wszystkim w sytuacjach, w których spadkodawca pozostawił po sobie znaczące długi, przekraczające wartość posiadanego przez niego majątku (które wraz z dniem przyjęcia spadku zobowiązany jest spłacić). Na odrzucenie spadku, podobnie jak na jego przyjęcie spadkobiorca ma 6 miesięcy licząc od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy spadek ma zamiar odrzucić spadkobierca ustawowy – w takim przypadku okres 6 miesięcy liczony jest od dnia otwarcia testamentu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, w każdej kancelarii zajmującej się prawem spadkowym można skorzystać z wsparcia adwokata. 

Jakie są skutki odrzucenia spadku?

Decydując się na odrzucenie spadku, niezależnie od tego, czym jest to spowodowane, należy liczyć się z tym, że jest to decyzja nieodwołalna. Dlatego też bardzo ważne jest dokładne przemyślenie takiego stanu rzeczy. Spadkobierca, który nie chce przyjąć spadku, nie tylko wyzbywa się prawa do wszelkich aktywów po zmarłym, ale również i zobowiązania do konieczności spłaty zaciągniętych przez niego długów.

Jeżeli oświadczenie o odrzuceniu spadku nie zostanie złożone w ustawowym terminie, wówczas jeżeli spadkobierca nie jest gotowy do przyjęcia spadku, jedynym rozwiązaniem jest przeprowadzenie rozprawy sądowej. We wniosku koniecznie musi być zawarty powód odrzucenia należności, a także wyjaśniona poważna przyczyna niemożności złożenia oświadczenia w czasie do tego przewidzianym przez przepisy. 

Czytaj więcej na stronie https://dm-adwokaci.pl/przyjecie-spadku-z-dobrodziejstwem-inwentarza-co-to-znaczy/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *