Prawo w pigułce. Obowiązek alimentacyjny

Prawo rodzinne w pigułce. Obowiązek alimentacyjny

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego rodzice mają obowiązek utrzymywać dziecko do momentu osiągnięcia przez nie możliwości samodzielnego utrzymania się. W praktyce oznacza, to że rodzice są zobowiązani są pokrywać koszty utrzymania i wychowania do osiągnięcia przez potomka pełnoletności lub do 26 roku życia, jeżeli się uczy. 

Rozwód rodziców i co dalej?

W trakcie rozwodu rodziców sąd rodzinny wydaje postanowienie dotyczące tego, z którym rodzicem dziecko będzie mieszkało. Powszechnie przyjęte jest to, że dziecko zostaje przy matce, aczkolwiek biorąc pod uwagę ogólne dobro dziecka, często zdarza się również, że opieka nad małoletnim zostaje powierzona ojcu. Na rozprawie rozwodowej ustalane są również dni, w które dziecko będzie spędzało czas z drugim rodzicem i na jakich zasadach oraz wysokość alimentów zasądzonych na rzecz nieletniego. 

Od czego zależy kwota alimentów?

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie ustalają górnych ani dolnych limitów kwoty alimentów. Ich wysokość uzależniona jest w dużej mierze od możliwości finansowych rodzica, których jest zobowiązany do ich płacenia. Oprócz tego na wysokość alimentów wpływa koszt rzeczywistych, uzasadnionych wydatków niezbędnych do normalnego życia i rozwoju dziecka. W tym celu należy się przygotować do rozprawy i wyliczyć koszt utrzymania nieletniego. Należy przy tym pamiętać, że obowiązek pokrycia kosztów utrzymania dziecka leży po stronie obojga rodziców i sąd dzieli te wydatki między dwoje rodziców. 

Uzasadnione wydatki, czyli jakie?

Sąd podczas ustalania wysokości alimentów chce poznać uzasadnione wydatki na dziecko. Chodzi o wydatki poniesione w związku z:

– edukacją dziecka (zakup podręczników, przyborów, opłaty szkolne, opłaty za dodatkowe zajęcia, korepetycje)

– wyżywieniem

– mieszkaniem (opłaty za czynsz, energię, media)

– zdrowiem (koszty wizyt lekarskich, leków)

– odzieżą (zakup butów i odzieży)

– spędzaniem czasu wolnego (np. wyjścia do kina, na pizzę, wakacje, wydatki związane z hobby dziecka)

– inne potrzeby życia codziennego (np. meble do pokoju)

Ważne jest to, żeby rodzic, który stara się o alimenty posiadał dokumenty mogące poświadczyć ponoszone koszty, np. faktury, rachunki, zaświadczenia itp. 

Co zrobić, gdy rodzic uchyla się od płacenia alimentów?

Najlepsza sytuacja dla dziecka i obojga rodziców jest taka, gdy sąd ureguluje kontakty dziecka z rodzicem, a oboje rodziców dostosowują się do nowych reguł. Dodatkowo alimenty wpływają na konto co miesiąc na czas, więc dziecko ma zapewniony byt. Co zrobić w sytuacji, gdy rodzic obciążony alimentami sukcesywnie unika płacenia? Jeżeli nie jest możliwe porozumienie się z tym rodzicem, warto udać się po prostu do komornika. On pomoże ustalić miejsce pracy zalegającego rodzica i zajmie się windykacją alimentów z wynagrodzenia. Jeżeli uchylający się od płatności rodzic nie pracuje, a sytuacja finansowa dziecka się pogarsza rodzic opiekujący się nieletnim moze wystąpić do Funduszu Alimentacyjnego. Jest to instytucja, która wypłaca alimenty na rzecz dziecka, ale uchylający się rodzic staje się dłużnikiem względem funduszu. 

Rodzice dzieci powinni pamiętać, że ich rola oprócz wychowania opiera się również na zapewnieniu nieletnim godnego życia na odpowiednim poziomie. W przypadku rozwodu sąd swoim postanowieniem zabezpiecza byt dziecka. W razie jakichkolwiek problemów warto skorzystać z pomocy prawnej, adwokat pomoże znaleźć wyjście z każdej sytuacji. 

Czytaj więcej na stronie https://dm-adwokaci.pl/uregulowanie-opieki-nad-dzieckiem-w-porozumieniu-rodzicielskim-a-w-wyroku-rozwodowym/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *